Kuntavaalit 2017

KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIOHJELMA HEINOLASSA VAALIKAUDELLE 2017- 2020

Kokoomus on tutkitusti Suomen luotetuin kuntapuolue. Olemme valmiit tekemään tuloksekasta yhteistyötä kaikkien heinolalaisten parhaaksi.

Heinolassa 12.3.2017

 

ELINVOIMA

Vain hyvin hoidettu talous on tae laadukkaille palveluille kaikille heinolalaisille. Hyvä talous on seurausta hyvästä johtajuudesta, palvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta.

Kaupungissa sijaitsevien yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä on tuettava – konkreettisina esimerkkeinä valokuituverkosto ja sujuva keskusta-alueen pysäköinti ja liikenne sekä kaupungin matkailumarkkinointi.

Vierumäki on Heinolalle tärkeä – tavoitteena alueen yhteisen vision työstäminen ja kaavoitus.

Katujen, vesijohtojen, viemäröinnin ja rakennusten kunnossapito vuosittain. Konkreettisena esimerkkinä ympäristötekniikan hyväksikäyttö näissä.

Kaavoitus on tärkeä elinvoiman kannalta – kaupungilla tulee olla erilaisia tontteja tarjolla. Kaavoittamatonta maata ei tule kaupungin myydä.

Yritysvaikutusten arviointi mukaan kaikille hallinnonaloille.

 

HYVINVOINTI

Varaudutaan sosiaali-ja terveyspalveluiden uudistuksen vaikutuksiin – konkreettisina  esimerkkeinä palveluseteliuudistus, riittävät resurssit kotihoitoon ja päihdetyöhön sekä koulujen monipuolisen eri-ikäisille suunnatun toiminnan (ns. Kyllikki-toiminta) laajentaminen.

Korostetaan terveysliikuntakaupungin profiilia ja sen jatkuvaa kehittämistä. Konkreettisena esimerkkinä kevyenliikenteen verkoston turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen.

Heinolan on järjestettävä monipuolisesti toimivat, turvalliset ja terveelliset koulutilat.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on kehitettävä – konkreettisena esimerkkinä nuorisotila-asian ratkaisu sekä liikuntapaikkojen ja niiden aukioloaikojen kehittäminen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarjottava harrastusmahdollisuus.

Perheiden on voitava valita tarvitsemansa hoitomuoto. Laadukkaalla päivähoidolla ennaltaehkäisemme syrjäytymistä. Konkreettisina esimerkkeinä varhaiskasvatuksessa ja koulussa riittävät erityiskasvatuksen resurssit ja pienryhmätoiminta.

Kirjasto, museot, kansalaisopisto ja aktiivinen kulttuurielämä lisäävät heinolalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

 

DEMOKRATIA

Kaupungin organisaation uudistaminen ja yksinkertaistaminen. Keskijohdon sitouttaminen strategiaan on osa tätä. Konkreettisina esimerkkeinä luottamushenkilöorganisaation pienentäminen sekä vaalien jälkeinen luottamusmiespaikkojen vaalituloksenmukainen jako esim. pisteyttämällä.

Heinola tulee säilyttää itsenäisenä kaupunkina, jonka asioista ja taloudesta päättää heinolalaisten valitsemat päättäjät. Heinolalaisten tulee itse voida vaikuttaa omaan elämäänsä.

Heinolan vahvuus on kaunis luonto ja kansallinen kaupunkipuisto. Heinola voi profiloitua Suomen viihtyisimmäksi kaupungiksi. Kaupunkiyhteisön on luotava uusia nykyaikaisia asumisen ja elämisen mahdollisuuksia – esimerkkinä rohkeat kaavaratkaisut ja modernit energiaratkaisut, mielekkäät kouluetäisyydet sekä ihmisläheinen kaupunkikeskusta. 

 

RESURSSIVIISAUS

Varaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen vaikutuksiin. Konkreettisena esimerkkinä henkilöstöresurssisuunnitelman tekeminen ja noudattaminen.

Heinolalla on tarjota luontonsa puolesta hyvät mahdollisuudet monipuoliseen virkistäytymiseen ja ulkoiluun sekä liikuntaan – huolehdimme luontoresursseistamme.

Olemassaolevien resurssien, kuten Vierumäen, vahvistaminen.  

Verotulojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityisesti huomiota – veronmaksajien varoja on käytettävä vastuullisesti siihen, mihin ne on tarkoitettu. Hyvinvointi perustuu vain kestävällä pohjalla olevaan talouteen.

Päätökset valmistellaan monipuolisesti ja huolellisesti, kustannusvaikutukset huomioiden.

Kaupungin omistamaa maata ei tule myydä kaavoittamattomana.

 

Tuntematon tiedostomuotoKokoomus Heinola kuntavaaliohjelma 2017-.pptx (87 kB)
Kokoomuksen kuntavaaliohjelma Heinolassa vaalikaudelle 2017-2020