Kokoomuksen Heinolan kunnallisjärjestö ry

Kokoomuksen tiivistetyt kuntavaaliteemat kuntavaaleihin 2021:
- Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen luo perustan kuntataloudelle ja heinolalaisten hyvinvoinnille
- Tuottavuuden edistäminen ja rakenteiden uudistaminen
- Kaupungin kokoiset palvelut varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin
- Soteuudistukseen varautuminen
- Kestävästi kehittyvä Heinola, luontoarvoja kunnioittaen 

 

Kunnallisjärjestön tehtävänä on toimia valtuustoryhmän sekä paikallisyhdistysten keskinäisenä yhdyssiteenä Heinolassa harjoitettavassa kokoomuslaisessa kunnallis- ja yleispolitiikassa. Haluamme nostaaa Kokoomuksen kaupunkimme suurimmaksi puolueeksi.

Kokoomus on avoin tulevaisuuspuolue ja kannustamme mukaan kaikki, jotka samaistuvat Kokoomuksen arvoihin ja periaateohjelmaan. 

Kokoomuksen aate on laaja-alainen, ja sen piiriin mahtuu monia erilaisia arvojen painotuksia. Sen sisällä erilaisia suuntauksia eri aikoina edustaneita ajattelutapoja voi kuvata monenlaisilla käsitteillä, kuten esimerkiksi maltillinen oikeistolaisuus, sinivihreys, sivistysporvarillisuus tai vastuullinen uudistusmielisyys. Tutustu Kokoomuksen periaateohjelmaan (2018).

Kunnallisjärjestön pj  2021: Ilkka Jaakkola: ilkka.jaakkola at heinola.fi

Heinolan valtuuston kokoonpano

Kokoomuksen vaaliohjelma Heinolaan vaalikaudelle 2017-2021

Kokoomuksen vaaliohjelma Heinolassa vaalikaudelle 2021-25

Kokoomuksen valtuustoryhmä pj 2020 Henri Saari; henri.saari at gmail.com