Toiminta

Kokoomus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen sen kaikilla tasoilla. Kokoomustoiminnan perusta on paikallisyhdistyksissä ja niiden toiminnassa. Sieltä juontavat juurensa myös Kokoomuksen poliittiset tavoitteet. Ne määritellään puoluekokouksessa joka toinen vuosi. Puoluekokous koostuu paikallisyhdistysten edustajista, ja se on puolueen ylin päättävä elin.

Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen päätöksiin sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa sekä osallistumalla yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yksittäisellä jäsenellä on myös aloiteoikeus.

Yhdistyksen hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa, jossa hyväksytään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kokoomustoiminta on paljon muutakin kuin pelkkää yhdistystoimintaa, kokoustamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Se on koulutuksia, keskustelutilaisuuksia ja virkistystoimintaa. Niitä järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminnassa voi kehittää itseään, lähiympäristöään ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Jokainen kokoomuslainen voi varauksetta kertoa, kuinka hienoa on käydä syvällistä poliittista arvokeskustelua! Voipa kokoomustoiminnasta muodostua jopa ura kansainvälisessä politiikassa, jos asiasta oikein innostuu.

Tervetuloa mukaan kokoomuslaisten tekijänaisten ja -miesten joukkoon!