Kuntavaalit 2021

KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIOHJELMA HEINOLASSA VAALIKAUDELLE 2021-25

Kokoomus on Suomen luotetuin kuntapuolue ja yrittäjien ykkösvalinta.

Kokoomuksen tiivistetyt kuntavaaliteemat kuntavaaleihin 2021:


- Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen luo perustan kuntataloudelle ja heinolalaisten hyvinvoinnille
- Tuottavuuden edistäminen ja rakenteiden uudistaminen
- Kaupungin kokoiset palvelut varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin
- Soteuudistukseen varautuminen
- Kestävästi kehittyvä Heinola, luontoarvoja kunnioittaen

Tarkemmin teemat:

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen luo perustan kuntataloudelle ja heinolalaisten hyvinvoinnille:
Heinolassa sijaitsevien ja tänne sijoittuvien yritysten toimita edellytyksiä tuettava – konkreettisina esimerkkeinä lupaprosessien selkeyttäminen ja nopeuttaminen (käsittelyaikatakuu)
Hankintaosaamisen kehittäminen luo elinvoimaa Heinolaan
Yritysvaikutusten arviointi mukaan kaikkeen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Tuottavuuden edistäminen ja rakenteiden uudistaminen:
Veronmaksajien varoja on käytettävä vastuullisesti.
On pidettävä kuntatalous ja verotus sellaisella tasolla, että se ilman kokonaisverotuksen nostamista riittää ylläpitämään kunnan toiminnat tulevaisuudessa.
Kaupunkiorganisaatiota  uudistetaan ja yksinkertaistetaan.
Digitalisaatiota on hyödynnettävä palvelujen kehittämisessä, mutta unohtamatta kuitenkaan F2F palveluja.
Kolmannen sektorin toimintaa ja vapaaehtoistyötä on tuettava keskeisenä osana palveluita.

Kaupungin kokoiset palvelut varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin:
Sujuva arki tulee mahdollistaa kaikille.
Opetuksessa on tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat ja toisaalta haasteita nopeammin eteneville.
Panostetaan opetuksen sisältöön ja laatuun, moderneja oppimisympäristöjä ja teknologiaa hyödynnetään opetuksessa. Opettajien tulee saada mahdollisuus motivoivaan työympäristöön ja riittävään lisäkoulutukseen.
Monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla taataan kuntalaisille aktiivisen ja yhteisöllisen arjen.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluja tuottavien yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisen toiminnan mahdollistaminen ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Soteuudistukseen varautuminen:
Monituottajamallin turvaaminen
Varaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen -konkreettisena esimerkkinä palvelusetelien hinnoittelumallien uudistus, riittävät resurssit kotihoitoon ja päihdetyöhön.
Vaikutetaan sote-palveluiden säilymiseen Heinolassa.
Ennaltaehkäisevätyö neuvola- ja perhepalveluissa tulee turvata jatkossakin.
Kodin ja lähiympäristön esteettömyys, toimivuus, turvallisuus ja riittävä sosiaalinen verkosto tulee taata ikäihmisten toimintakyvyn heiketessä.

Kestävästi kehittyvä Heinola, luontoarvoja kunnioittaen:
Hyvä ja laadukas kaavoitus kehittää tasapuolisesti ja kestävästi eri kaupunginosia.
Heinolassa kehityksessä turvataan tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.  Kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon ympäristö, ihminen ja talous.
Heinolan luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen virkistäytymiseen ja ulkoiluun sekä liikuntaan – huolehdimme luontoresursseistamme.
Korostetaan terveysliikuntakaupungin profiilia ja sen jatkuvaa kehittämistä. Konkreettisena esimerkkinä kevyenliikenteen verkoston turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen  ja liikuntapaikkojen ylläpito yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa.

 

 

Tuntematon tiedostomuotoKokoomus Heinola kuntavaaliohjelma 2017-.pptx (87 kB)
Kokoomuksen kuntavaaliohjelma Heinolassa vaalikaudelle 2017-2020